• دوبرونیک

دوبرونیک

قلعه های دوبرونیک
لوریهناتس یکی از پنج قلعه اطراف دیوارهای شهر دوبرونیک است.
ستردن در دوبرونیک
این شهرستان قدیمی در دوبرونیک پر از شگفتی است.نام دیگر stradunرا placa می نامند.
دیوارهای محصور کننده شهر و قلعه دوبرونیک
تماشای دوبرونیک از بالای منظره شهر قدیمی و دریای درخشان آدریاتیک و بون پیاده روی در اطراف دیوارهای دیدنی شهر که جزء جاذبه اصلی دوبرونیک و از بهترین آثار تاریخی جهان به دلیل شهرتش میباشد کامل نیست شما میتوانید به خوبی حتی بوسیله نگاه کردن به پشت بام های شهر دوبرونیک میزان خسارت های ناشی از گلوله باران در سال 1990 را بدست بیاورید.
مروارید آدریاتیک
شهری بندری با عنوان “مروارید آدریاتیک” واقع در جنوب کرواسی .منطقه ای مملو از تاریخ قرون وسطایی ، شهری که خواستگاه قدیمی دریانوردی است. منطقه ای است دارای یک جمهوری مستقل که بدلیل ثروت فراوان و دیپلماسی قدرتمندش توانست ‏پیشرفت عظیمی در زمینه های گوناگون کند.