مولی آگه مالدیو

muliage-111.jpg
muliage-111.jpg muliage-222.jpg
از این ساختمان زیبا بیشتر در امور اداری استفاده شده و اکثر توریست ها در مالدیو زیاد از این ساختمان دیدن می کنند.
ساخت این مکان در سال 1906 شروع شد و قبل از شروع جنگ جهانی اول به اتمام رسید. به اتمام رسید. از این مکان زمانی به عنوان مقر حکومتی استفاده می کردند ، و از سال 1953 تا 1986 از آنجا برای دفتر ریاست جمهوری استفاده کردند. اگر به مالدیو سفر کردید حتما از این ساختمان زیبا با معماری جالبش دیدن کنید.
pic494701310001