بزرگترین چرخ و فلک جهان

تاکنون بلندترین چرخ و فلکی که ساخته شده
تاکنون بلندترین چرخ و فلکی که ساخته شده، فلایر سنگاپور(Singapore Flyer) بوده که در سنگاپور واقع است، ارتفاع این چرخ و فلک به ۱۶۴.۸ متر می رسد و احتمالاً سوار شدن روی آن برای خیلی ها ترسناک و هیجان انگیز است.

رکورد جدید توسط چرخ و فلکی در لاس وگاس آمریکا ثبت شده که ۲.۸ متر بیشتر از فلایر سنگاپوری است.

تازه های جهان
pic612305210001